Egyéni vállalkozó bevétele, kiadása az ÁFA-bevallásban. NAV ÁLLÁSFOGLALÁS!

Írtam már ebben a témában régebben, de olyan sok vita van körülötte, hogy úgy gondoltam, mindenképpen meggyőző lehet egy NAV állásfoglalás.

Isten tudja, miért a BAZ megyei NAV-hoz került a kérdésem, de nem is érdekes, használjátok bátran!

Tisztelt NAV!

Az alábbi – irodánkban felmerült – kérdésekre szeretnénk választ kapni.

1., Jól tudjuk-e, hogy egyéni vállalkozónál (SZJA szerinti adózás) a bevétel akkor kerül az áfa bevallásba, amikor kifizetik, kiegyenlítés hiányában pedig a 46. napon? A 46. nap a keltétől vagy a teljesítésétől számolandó?

2., Azzal a problémával kerültünk szembe, hogy fordított adózású árbevétel számlát (ugyanaz az egyéni vállalkozó) a 1565 bevallás 07-es lapja csak tárgyhavi teljesítési idővel fogadja el. Ha a számla teljesítési ideje az előző hónap, de ebben a hónapban fizetik ki, akkor elvileg ebben a bevallásban kell szerepeltetni. Vagy fordított adózás esetén más az eljárás? Mit kell ilyenkor a 07-es lapra írni teljesítési időnek?

3., Még mindig egyéni vállalkozó: az áfa törvény szerint a költségek beállítása az áfa bevallásba a teljesítési idő szerint történik és nem a kifizetés dátuma szerint, ha a vállalkozó nem pénzforgalmi adózást választott?

Segítségüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Molnárné

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tisztelt Asszonyom!

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságához 2016. január 20. napján e-mailben érkezett levelére az alábbi tájékoztatást adom:

1. A teljesítési időpont meghatározásának fő szabályát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 55. §-a fogalmazza meg.

E jogszabályhely (1) bekezdése kimondja, hogy az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés).

Egy ügylet tényállásszerű megvalósulása azt jelenti, hogy a konkrét ügylet minden tényállási eleme bekövetkezett. Tényállási elemek alatt kell érteni egyrészt a felek által a szerződésben megállapított, továbbá az adott ügyletre vonatkozó jogszabályok által esetlegesen előírt – az ügylet megvalósuláshoz szükséges – minden követelményt.

Az Áfa tv. 61. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ellenérték megtérítése pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel történik, a teljesítésre kötelezett adóalany, aki (amely) nyilvántartását az egyszeres könyvvezetés szabályai szerint vezeti, vagy csak a bevételeiről köteles nyilvántartást vezetni, a fizetendő adót legkésőbb az ellenérték megfizetésekor állapíthatja meg.

Ha az ellenértéket a teljesítéstől számított negyvenötödik napig egészben vagy részben nem fizették meg, az akkor a fentiektől eltérően a fizetendő adót az előzőekben említett határidő lejártát követő napon, a meg nem fizetett ellenértékre is meg kell állapítani [Áfa tv. 61. § (3) bekezdés].

Egyéni vállalkozók esetében tehát az ügylet – Áfa tv. szerinti – teljesítésének napjától számított 46. napon a fizetendő adó teljes összegét abban az esetben is meg kell állapítani, ha eddig az időpontig az ügylet ellenértékét nem, vagy csak részben fizették meg.

2. A 1565. bevallás 1565A-07. számú lapja az Áfa tv. 6/A. és 6/B. számú mellékletében felsorolt termékek fordított adózás keretében történt értékesítésére vonatkozó nyilatkozat. Az általános forgalmi adó alanyának az adott adó-megállapítási időszakban teljesített, az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés i) és j) pontja alá tartozó termékértékesítései tekintetében ezen a lapon kell nyilatkoznia – többek között – a termékértékesítés teljesítésének a napjáról.

A teljesítés napját jelölő (b) oszlopban azt a dátumot kell feltüntetni, amikor az ügylet teljesült, azaz az Áfa tv. 55. § szerinti időpontot (amely a számlán a teljesítési dátumaként feltüntetésre került, annak hiányában a számla kiállításának dátumát).

3. Az Áfa tv. 119. § (1) bekezdése értelmében az adólevonási jog akkor keletkezik – ha e törvény másként nem rendelkezik -, amikor az előzetesen felszámított adónak [120. §] megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetendő adó megállapítása a 196/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint történik.

Az Áfa tv. 61. § szerinti részleges pénzforgal?mi adóalanyok levonási joga az általános szabályok (119. §) szerint keletkezik, jellemzően a részükre kibocsátott számlán feltüntetett teljesítési időpontban.

Tekintettel az 1. pontban hivatkozott 55. § (1) bekezdésére, miszerint az adófizetési kötelezettség a teljesítés időpontjában keletkezik, és a levonási jog keletkezését a fizetendő adó megállapításának időpontjára határozza meg a jogszabály, így az adóalany az adólevonási jogával leghamarabb a teljesítés napját magába foglaló áfa bevallásban élhet.

Ha az adót a beszerző maga köteles a fordított adózás keretében megállapítani egy adott beszer?zésével kapcsolatban, akkor a saját maga által megállapított fizetendő adóra vonatkozó adómegállapítási időponttal jogosult azt a beszerzését terhelő adót levonhatóként figyelembe venni az adóelszámolás során.

A válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

Tisztelettel,

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Tájékoztatási Osztály

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük